Υπηρεσίες

Πληροφορική - Αυτοματισμοί Γραφείου - Λογισμικά - Ψηφιακή Υπογραφή

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες προϊόντων πληροφορικής, αυτοματισμού γραφείου και λογισμικού. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες είναι σε θέση να προμηθεύει τους πελάτες της με μηχανογραφικό εξοπλισμό (Hardware and Software) των μεγαλύτερων κατασκευαστών, παρέχοντας τη δυνατότητα επιλογής στην ποιότητα και στο κόστος των προϊόντων.

Συνέχεια στο κατάστημα