Η εταιρεία

Μηχανογραφικός Εξοπλισμός

Ποιοι είμαστε

H εταιρεία ΜEMO COMPUTERS ιδρύθηκε στα Χανιά το 1984 σαν πρώτη εταιρεία στο είδoς της.

memologo

Τι κάνουμε

Με την έναρξη λειτουργίας της, δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της πληροφορικής με τμήμα διάθεσης προϊόντων και τμήμα εκπαίδευσης.

Εξελισσόμαστε

Τα επόμενα χρόνια άρχισε να διαθέτει, Ολοκληρωμένα Συστήματα Οργάνωσης Γραφείου και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μηχανοργάνωσης.

Συνέχεια στο κατάστημα