,

Ζυγαριά Λιανικής με εκτυπωτή ετικέτας – χαρτοταινίας DIGI SM-100H PLUS 15kg


Αναρτώμενος ζυγός δικτύου ετικέτας– χαρτοταινίας.

Εγκεκριμένος για εμπορική χρήση.

Αριθμός Έγκρισης: ΔΠΠ 1263/2015.

2.096,00

Compare

– Χωρητικότητα μνήμης 9000 προγραμματιζόμενα είδη (PLU).
– 72 ορατές μνήμες (presets) για άμεση κλήση κωδικών.
– Αλφαριθμητική οθόνη LCDDOT–MATRIX με λειτουργία υποφωτισμού (backlight) 2 σειρών ένδειξης, με δυνατότητα επιλογής τριών διαφημιστικών MENU με maximum τριών μηνυμάτων ανά MENU.
– Αναγραφή της ονομασίας του ζυγιζόμενου είδους στην οθόνη & ταυτόχρονη εμφάνιση του βάρους, της τιμής κιλού & της αξίας του.
– Xρησιμοποιεί μεγάλη ποικιλία ετικετών όπου εκτυπώνει ονoμασία είδους, σύνθεση, τιμή κιλού, βάρος, αξία, ημερομηνίες παραγωγής-λήξης, Barcode, κλπ.
– Ταχύτατη εκτύπωση.
– Αποσπώμενη κασέτα ετικέτας – χαρτοταινίας.
– Σύνδεση με Η/Υ σε δίκτυο ALL SERVER ETHERNET TCP/IP (standard εξοπλισμός).
– Ιδανικός για το τμήμα του ιχθυοπωλείου.
– Ζυγιστική ικανότητα: 15kg με υποδιαίρεση 5gr.

Διαθεσιμότητα

Εταιρία

DIGI