,

Φορητή ζυγαριά εργαστηριακής χρήσης VECTOR NLD-W (SHIPPING SCALE) 60kg


Φορητός ζυγός μπαταρίας – ρεύματος.

Κατάλληλος μόνο για εργαστηριακή χρήση.

285,00

Compare

– Λειτουργεί μέσω μετασχηματιστή AC 220V ή με την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 6V/4Ah διάρκειας συνεχούς λειτουργίας 90 ωρών με απενεργοποιημένη την λειτoυργία (backlight).
– Ευανάγνωστη οθόνη LCD (backlight) με μεγάλα ψηφία ύψους 24mm.
– Στιβαρή κατασκευή μεγάλης αντοχής με προστασία από υπερφορτώσεις και κρούσεις.
– Υψηλή προστασία κατά υγρασίας και σκόνης.
– Λειτουργία μέτρησης τεμαχίων.
– Ζύγιση σε kg/lb.
– Διαθέτει λειτουργία ελέγχου βάρους με ηχητικό σήμα εντός ή εκτός ορίων στόχου, επιλεγόμενο από τον χειριστή.
– Ζύγιση με 1 δυναμοκυψέλη, υψηλής πιστότητας και μεγάλης αντοχής.
– Ανοξείδωτο τάσι διαστάσεων: 300mm x 400mm.
– Ζυγιστική ικανότητα: 60kg με υποδιαίρεση 10g

Διαθεσιμότητα

Εταιρία

OEM